MŠ Blatné
Materská škola
Blatné

Vítame Vás na internetovej stránke Materskej školy Blatné, ktorá vznikla za účelom priblížiť dianie v našej MŠ. Tieto stránky chcú byť mapou a sprievodcom dôležitými odkazmi, ktoré ku svojmu životu potrebujeme.  Vypovedajú o tom, ako to u nás žije, ako trávia čas deti, keď patria škôlke, keď druhými mamami sú pani učiteľky. Majú však hlavne ukázať, aké šikovné a úžasné deti sú našimi žiakmi... 

kolektív pracovníkov MŠ

Poplatky v MŠ

Zákonný zástupca je povinný pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Blatné č. 2/2022 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom, v súslade s §28, ods. 3 školského zákona mesačne na 1 dieťa:

  • 30,- € pre zákonných zástupcov dieťaťa

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa č. SK92 5600 0000 0066 0778 8006 alebo poštovou poukážkou. Zákonný zástupca sa preukáže dokladom o zaplatení triednej učiteľke svojho dieťaťa, ktorá vedie triednu evidenciu platieb, najneskôr však do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

Ak rodič príspevok neuhradí, považuje sa to za porušenie školkého poriadku a VZN. Riaditeľka písomne vyzve zákonného zástupcu dieťaťa k uhradeniu dlžnej sumy. Ak ani po písomnej výzve nedôjde k náprave, postúpi riaditeľka porušenie ustanovenia na riešenie zriaďovateľovi.  

V zmysle zákona č. 245/2008 § 28 ods. 7 príspevok do MŠ sa neuhrádza za dieťa ak sú splnené tieto podmienky:

  • dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
  • dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)
  • dieťa nedochádzalo do MŠ v čase letných školských prázdnin alebo pri prerušení prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.  V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť. 

V prípade, že zákonný zástupca uhradí poplatok a nastanú podmienky podľa vyššie uvedených bodov, zriaďovateľ materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu  poplatok vráti alebo ho započíta na ďalší mesiac. 

*********************************************************************

ÚHRADA POPLATKU DO SPOLKU RODIČOV MŠ V BLATNOM

Číslo účtu:                           5032919540/0900

                                          Slovenská sporiteľňa

IBAN:                                  SK57 0900 0000 0050 3291 9540

BIC:                                    GIBASKBX

Výška poplatku:                   75,- EUR    (z toho 3,-€ je poistné)

Do poznámky je potrebné pre identifikáciu platby uviesť  meno dieťa.

Oznamy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 31. 5. 2023
polojasno 24 °C 13 °C
štvrtok 1. 6. polojasno 25/12 °C
piatok 2. 6. takmer jasno 24/14 °C
sobota 3. 6. oblačno 20/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo boh v máji daje, človek nech nekľaje.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:54

Slnko zapadá:20:41

Sviatok

Meniny má Petrana, Petronela, Petrónius, Blahoslav, Nela, Petrónia