MŠ Blatné
Materská škola
Blatné

Vítame Vás na internetovej stránke Materskej školy Blatné, ktorá vznikla za účelom priblížiť dianie v našej MŠ. Tieto stránky chcú byť mapou a sprievodcom dôležitými odkazmi, ktoré ku svojmu životu potrebujeme.  Vypovedajú o tom, ako to u nás žije, ako trávia čas deti, keď patria škôlke, keď druhými mamami sú pani učiteľky. Majú však hlavne ukázať, aké šikovné a úžasné deti sú našimi žiakmi... 

kolektív pracovníkov MŠ

Prijímanie detí do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. Spravidla sa prijíma dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou).

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve. Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa. 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok bude prebiehať v čase od 30. apríla do 31. mája daného roka. Oznámenie o mieste a konkrétnom čase prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa zverejnení riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom v budove MŠ, alebo aj iným obvyklým spôsobom – napr. miestny rozhlas, webové sídlo školy(obce) v čase od 15. februára do 15. marca spolu  s podmienkami na prijatie dieťaťa. Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 30. júna daného roka. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt najviac na 4 hodiny denne, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom v zmysle školského poriadku rodič predloží riaditeľke školy spravidla  do 15. apríla daného roku rozhodnutie riaditeľa základnej školy o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované s pedagogickou radou. V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté: 

  • trvalý pobyt dieťa v obci,
  • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ,

poradie od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy, alebo rozhodnú výsledky losovania zo všetkých nevybavených žiadostí rodičov za prítomnosti členov rady školy o čom bude spísaný záznam.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (19.34 kB)

Vyplnenú žiadosť pošlite na email:  materskaskolablatne@gmail.com

Čo Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ:

Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do materskej školy tešilo. Stretne sa tu s novými kamarátmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé nové dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.

 Do MŠ si dieťa prinesie:

  • prezúvky (klasické – pevné, zdravotné ,nie vsuvky, nie tmavá podrážka/)
  • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
  • hygienické vreckovky 2 balíčky
  • pyžamko, vankúšik 
  • náhradné oblečenie, ktoré je potrebné kontrolovať podľa aktuálneho ročného obdobia

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci 

Oznamy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
zamračené 9 °C 2 °C
utorok 23. 4. mierny dážď 8/3 °C
streda 24. 4. mierny dážď 6/3 °C
štvrtok 25. 4. slabý dážď 4/3 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak apríl pekný, máj bude ružový.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:44

Slnko zapadá:19:53

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema